15-Karty techniczne, karty charakterystyki żywic dostępnych w naszym sklepie ,

15-Karty techniczne, karty charakterystyki żywic dostępnych w naszym sklepie ,

                       Karty techniczne poszczególnych żywic                                                 


Karta Techniczna:

 Micronfloor  Pox 400 Crystaline (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)

Karta Techniczna:

 Micronfloor  pox Max 400 Crystaline UV (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta techniczna:

Micronfloor pox 500 Crystaline UV (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B (otwórz)


Karta Techniczna:

Micronfloor  Pox 200 G (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta Techniczna:

Micronfloor Polyurethane Pur UV-50 S (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz) 

 

Karta Techniczna:

Micronfloor pox 40 grunt (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)
Karta Charakterystyki Składnik B (otwórz) 


Karta Techniczna:

Micronfloor Glass Pox 400 Transparente (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta Techniczna:

Micronfloor Glass Pox 400 Transparente UV (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz) 


Karta Techniczna:

Micronfloor Polyurethane  UV Fast (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta Techniczna:
Micronfloor Polyurethane UV Fast Lack Glass (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)
Karta Charakterystyki Składnik B (otwórz)

Karta techniczna Micronfloor Polyurethane UV Fast 1K(otwórz)

Karta Charakterystyki składnik 1K(otworz)

Karta Techniczna:

Micronfloor Pox Aqua G 20 (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta Techniczna:

Micronfloor Pur Mat UV/S (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta Techniczna:

Micronfloor Pu Gloss UV (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik A (otwórz)

Karta Charakterystyki Składnik B(otwórz)


Karta Techniczna: 

Schomburg Aquafin RB 400(otwórz)

Karta Charakterystyki (otwórz)


Karta techniczna:

Schomburg Aquafin 2K/M-plus(otwórz)

Karta Charakterystyki(otwórz)


Karta techniczna  pox Aqua MS G20 (otwórz)

Deklaracja właściwości użytkowych MS G20(otwórz) 

Karta techniczna  MS pox 200G ( otwórz)

Deklaracja właściwości użytkowych MS 200G(otwórz)

Karta techniczna systemu MS 400 (otwórz)

Deklaracja właściwości użytkowychMS  pox 400( otwórz)

Karta techniczna MS2  Polyurethane  (otwórz)

Deklaracja właściwości użytkowych MS2 Polyurethane (otwórz)

----------------------------------------------------------------------------------

Jakie są najczęstsze błędy podczas korzystania z żywicy:
1)-Nie przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem.
Wszyscy wiemy, jak to jest z czytaniem instrukcji zakupionych produktów. Tak, wiemy, że jesteś podekscytowany i chcesz już przejść do działania, ale MUSISZ poświęcić czas i dokładne zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do żywicy przed rozpoczęciem projektu. Nawet jeżeli korzystałeś już z żywicy epoksydowej wcześniej, mogą pojawić się znaczące różnice w jej użytkowaniu w zależności od producenta. Przeczytanie całej instrukcji w większości wypadków wyeliminuje wszystkie wymienione tu błędów. Lepiej, jeśli poświęcisz chwilę na przeczytanie i zrozumienie wszystkiego, zamiast na zrywanie źle nałożonej posadzki z żywicy i ponowne jej wykonanie.
2)-Złe proporcje żywicy i utwardzacza
Żywica to dwuskładnikowy system polimerowy składający się z żywicy i utwardzacza. Obydwa te składniki należy zmieszać w odpowiednich proporcjach, by żywica prawidłowo się utwardzała. BARDZO istotne jest, by żywicę i utwardzacz mieszać w bardzo odpowiednich proporcjach, a nie „na oko”. Złe proporcje składników będą powodować nieprawidłowe utwardzanie się żywicy, pojawianie się nierówności, bądź grudek.
3)-Wykonywanie posadzki w za zimnym lub za ciepłym pomieszczeniu.
Posadzka do garażu wylewana zimą przy otwartym garażu? Zły pomysł, ujemna temperatura może wpłynąć na konsystencję żywicy i jej prawidłowe rozprowadzanie, oraz utwardzanie. Ten sam problem może pojawić się, gdy dwuskładnikowa żywica przetrzymywana jest w chłodnym pomieszczeniu. Również niedobre jest wykonywanie posadzki w pomieszczeniach w których panuje bardzo wysoka temperatura i nie ma wentylacji, lub na zewnątrz w pełnym słońcu gdzie istnieje ryzyko nagrzania się pojemnika z żywicą od słońca. Żywica może dużo szybciej się utwardzać a co za tym idzie jej aplikacja jest utrudniona, a wręcz nie możliwa bo produkt przy ekstremalnym nagrzaniu może się zagotować i szybko zastygnąć. Taka sama sytuacja może nas spotkać jak użyjemy do mieszania wiertarki z szybkimi obrotami ,zamiast mieszarki wolnoobrotowej. Długie mieszanie żywicy wiertarką szybkoobrotową powoduje nadmierne napowietrzenie i grzanie żywicy co przyspiesza w dalszym etapie żelowanie produktu i zastyganie.
4)-Zbyt krótkie mieszanie składników.
Żywica bezbarwna i utwardzacz są przeźroczyste – natomiast żywica pigmentowana nie jest bezbarwna!!!, więc nie widać „na oko” czy zostały już ze sobą dobrze wymieszane. Składniki te wymagają dokładnego mieszania jak jest napisane na opakowaniu mieszadłem na wolnych obrotach. Jeżeli żywica i utwardzacz nie zostaną odpowiednio zmieszane, będziesz mieć problemy utwardzaniem się żywicy, która miejscami może w ogóle nie zaschnąć i pozostać lepka.
5)-Posadzka do domu i pył w powietrzu.
W trakcie wykonywania różnych prac remontowych w powietrzu może się unosić pył i kurz, jeżeli jest on obecny, gdy podłoga pokryta jest lepką mieszanką żywicy, efektem końcowym będzie „udekorowanie” powierzchni posadzki kurzem, pyłem i brudem. Spowoduje to nie tylko zmatowienie posadzki, ale i osłabienie jej właściwości odpornościowych i może negatywnie wpłynąć na wygląd i funkcjonowanie nawierzchni. Z tego samego powodu, przed nałożeniem żywicy na powierzchnię należy ją skrupulatnie oczyścić z pyłu.
6)-Posadzka do garażu,na tarasie ,balkonie vs wilgoć, padający deszcz..
Podobnie jak pył, wilgoć może mieć negatywne efekty na nieutwardzoną żywicę. Jeżeli żywica zostanie nałożona na mokrą nawierzchnię, lub gdy wilgoć osiądzie na żywicy po jej wyłożeniu, może ona w negatywny sposób zadziałać na proces utwardzania żywicy. Posadzka może się również miejscowo odbarwić.
Przy każdym przedsięwzięciu zawsze może coś pójść nie tak. Nie oznacza to jednak, że wykonywanie posadzki do domu czy na balkonie z żywicy jest trudne lub kłopotliwe. Osoby które zapoznają się z opisami i postępują zgodnie z nimi , unikają niepotrzebnych błędów które mają wpływ na proces aplikacji i efekt końcowy. Zawsze warto mieć jednak na uwadze te najczęstsze błędy, gdyż pozwoli to po prostu na ich ominięcie, a co za tym idzie szybsze i skuteczniejsze wykonanie posadzki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Podstawowe warunki użytkowania i konserwacji posadzek żywicznych.
1)- posadzki żywiczne należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, ma to najczęściej znaczenie przy rozwiązaniach do wewnątrz budynków których nie stosujemy na zewnątrz, z uwagi na to iż rozwiązania zewnętrzne są opracowane uwzględniając dodatkowy czynnik którym są trudne warunki atmosferyczne.
2)- podczas użytkowania do mycia i czyszczenia używamy środków myjących przeznaczonych do tego rodzaju powierzchni lub neutralnych ogólnie stosowanych na co dzień w gospodarstwach domowych. Unikamy stosowania do mycia rozpuszczalników i wszelkiego rodzaju produktów żrących. Powierzchnie żywiczne są bardzo odporne i wytrzymałe, nie mnie jednak długotrwałe stosowanie do mycia agresywnych rozwiązań może prowadzić do powstania przebarwień. W takich sytuacjach możemy odnowić powierzchnię przez oczyszczenie, zmatowienie podłoża i nałożenie od nowa samego poliuretanowego lakieru ochronnego.
3)- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne powłoki żywicznej powstałe np. podczas prac remontowych które wymagały ingerencji w powierzchnię żywiczną i jej częściowe usunięcie należy natychmiast po zakończeniu prac uzupełnić i naprawić.
Takimi przykładami może być montaż regałów, balustrad itp. które wymagają wykonania otworów, które niezwłocznie należy uszczelnić. Brak wykonania tych uzupełnień będzie powodować dostawanie się wody i wilgoci pod powierzchnię żywicy która będzie prowadzić do stopniowej i postępującej destrukcji powierzchni żywicznej od tego nie uzupełnionego miejsca. Taka sama zasada obowiązuje jeśli z różnych przyczyn nastąpi pękniecie wylewki betonowej które przeniesie się na powierzchnię żywicy uszkadzając ją. W tym przypadku też należy wykonać nie zwłocznie napraw tego miejsca. Braki napraw i zaniedbania mogą doprowadzić w dłuższej perspektywie czasu do postępującego uszkodzenia tak dużej powierzchni że nie będzie już możliwa regeneracja niewielkiego fragmentu, a konieczne stanie się usuniecie całej powłoki i wykonanie jej na nowo.
 4)- Powłoki żywiczne które na przestrzeni lat podczas długotrwałego i intensywnego użytkowania straciły swój blask i świeżość można odnowić przez dokładne ich umycie, odtłuszczenie i nałożenie poliuretanowego lakieru ochronnego. Dzięki takiemu zabiegowi powierzchnia znów zacznie się błyszczeć i wyglądać jak nowa. Takie regeneracje najczęściej się wykonuje się po upływie 3- do 5lat od wykonania powierzchni w zależności jak intensywnie była użytkowania.kolornik kamienny dywan

kolornik kamienny dywan

Przedmiotem sprzedaży jest kolornik z przykładowymi kolorami kruszyw do kamiennych dyw..

95,00zł

Kolornik z żywicami,przekroje
Wyświetlono: 1 do 2 z 2 (1 stron)