Hydroizolacja paro przepuszczalna na   9m2   opakowanie -33kg


Sikalastic®-152

Dwuskładnikowa, wzmacniana włóknami zaprawa cementowa do wykonywania elastycznych hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu

Sikalastic®-152 jest dwuskładnikową, elastyczną, przenoszącą rysy podłoża, wzmocnioną włóknami zaprawą cementową modyfikowaną polimerami. Sikalastic®-152 można nakładać na wiele rodzajów podłoży budowlanych.

 • Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu 
 • Mostkuje rysy podłoża, również w niskich temperaturach
 • Odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla


SIKA 152Karta techniczna Sika 152 (otwórz)


Zastosowanie

 • Elastyczna izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki, rury betonowe, mosty, itp.
 • Ochrona powierzchni betonowych narażonych na karbonatyzację.
 • Izolacja przeciwwodna w łazienkach, prysznicach, pomieszczeniach mokrych, na tarasach, balkonach, pływalniach pod przyklejane klejami cementowymi płytki ceramiczne.
 • Izolacja przeciwwodna i ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych.
 • Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic narażonych na działanie wody o niskim ciśnieniu.
 • Powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji betonowych narażonych na działanie śrdoków odladzających i cykle zamrażania-odmrażania.


Charakterystyka / zalety

 • Elastyczna hydroizolacja i ochrona betonu 
 • Mostkuje rysy podłoża, również w niskich temperaturach
 • Odporność na sole odladzające i dwutlenek węgla
 • Dwuskładnikowa, zawiera ciekły polimer, nie wymaga dodawania wody
 • Może być nanoszona na lekko wilgotne podłoża
 • Łatwa aplikacja, również na powierzchniach pionowych, nie spływa
 • Dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy cementowe, kamień, cegła


Zastosowanie

Informacje o aplikacji

Proporcje mieszania

Składnik A : składnik B = 8 : 25 (wagowo)

Gęstość świeżej zaprawy

~1,8 kg/dm3

Grubość warstwy

~3 mm układana w minimum 2 warstwach (maksymalna zalecana grubość pojedynczej warstwy 2 mm).

Temperatura otoczenia

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Temperatura podłoża

Minimum +5 °C / Maksimum +35 °C

Przydatność do stosowania

~1 godzina w temperaturze +20 °C

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Sikalastic®-152 musi być dobrze utwardzony przed naniesieniem powłoki, ułożeniem płytek lub obciążeniem wodą.

  
Orientacyjne czasy oczekiwania:

+20°C

+10°C

Klejenie płytek, powierzchnie poziome

~ 2 dni

~ 7 dni

Klejenie płytek, powierzchnie pionowe

~ 2 dni

~ 3 dni

Nanoszenie powłok ochronnych

~ 2 dni

~ 3 dni

Obciążenie wodą~ 2 dni~ 7 dni

Czas oczekiwania może odbiegać od podanego w tabeli w zależności od temperatury, wilgotności otoczenia lub podłoża.


Zużycie

~1,8 kg/m2/mm

Podano wartość teoretyczną, wielkość w czasie aplikacji może być wyższa ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp. Nanieść materiał na obszar testowy, aby obliczyć dokładne zużycie dla określonych warunków podłoża, proponowanej metody aplikacji i stosowanego wyposażenia.

MIESZANIE

Ważne! Nie dodawać wody ani żadnych innych składników. 

 1. Wstrząsnąć pojemnikiem ze składnikiem A.
 2. Wlać połowę ilości składnika A do pojemnika o odpowiedniej pojemności.
 3. Powoli mieszając stopniowo dodawać składnik B. Mieszać dokładnie, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania Sikalastic®-152 należy stosować wolnoobrotowe mieszadło elektryczne (~500 obr./min.).
 4. Następnie dodać pozostałą połowę składnika A.
 5. Mieszać dokładnie przez co najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, bez grudek.

APLIKACJA

Należy przestrzegać procedur aplikacji zawartych w Zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy.

   

Ważne: Przed aplikacją usunąć z podłoża ewentualny nadmiar wody, np. czystą gąbką.

Ważne: Podczas aplikacji na podłożu nie może być zastoisk wody ani nie może zbierać się woda pochodząca z kondensacji.

  

Uwagi ogólne

Sikalastic®-152 należy nakładać równomiernie na całą powierzchnię, zachowując wymaganą grubość warstwy.

   
Aplikacja metodą ręczną
Nakładać Sikalastic®-152 na przygotowane podłoże za pomocą pacy, mocno dociskając. Pierwszą warstwę Sikalastic®-152 nanosić pacą zębatą (3x3 mm), mocno i równomiernie dociskając ją do podłoża. Niezwłocznie po utwardzeniu pierwszej warstwy, nanieść drugą warstwę Sikalastic®-152 pacą gładką.

     
Aplikacja metodą natrysku na mokro

Wymieszany Sikalastic®-152 umieścić w pojemniku urządzenia do natrysku i nanieść na przygotowane podłoże. Niezwłocznie po utwardzeniu pierwszej warstwy, nanieść natryskiem drugą warstwę.

    

Wzmocnienie i uszczelnienie taśmą

Warstwa izolacyjna w szczelinach, połączeniach i w innych szczególnie narażonych miejscach jak np. stykach podłogi ze ścianą musi być wzmocniona i uszczelniona np. taśmą Sika® SealTape-F. Taśmę należy ułożyć na świeżo naniesionej pierwszej warstwie Sikalastic®-152 i pokryć drugą warstwą. W przypadku dylatacji lub szczelin narażonych na duże przemieszczenia należy zastosować uszczelnienie systemem Sikadur® Combiflex SG.

  

Wzmocnienie matą z włókna szklanego  

W miejscach narażonych na duże obciążenia w pierwszej warstwie świeżej zaprawy Sikalastic®-152 należy osadzić specjalną, odporną na alkalia tkaninę z włókna szklanego (150-160 g/m2). Warstwa wzmacniająca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie, bez pustek powietrznych.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
Ważne!!

Po dostarczeniu i rozpakowaniu paczki przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić zawartość czy jest zgodna z zamówieniem. Zamówiony materiał zawsze można zwrócić lub wymienić w ciągu 14-dni od zakupu zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku. Materiał który zostanie rozpakowany i częściowo użyty nie podlega zwrotowi czy wymianie. Jeśli paczka zostanie uszkodzona wraz z zawartością podczas dostarczania, to należy niezwłocznie wezwać kuriera który przywiózł paczkę , gdzie jego obowiązkiem jest sporządzenie protokołu szkody. Taki wypełniony protokół daje nam możliwość wystąpienia do firmy kurierskiej o odszkodowanie za uszkodzone produkty. Ponieważ paczki są ubezpieczone i za dostarczenie ich w całości odpowiada firma kurierska. Bez protokołu szkody nie możliwości złożenia reklamacji jeśli paczka została uszkodzona podczas dostawy. Dlatego prosimy tego przypilnować.

W przypadku dodatkowych pytań i wycen indywidualnych kontakt:

Email: mikronnowytarg@wp.pl
Hydroizolacja Sikalastic 152 Hydroizolacja-9m2- 33kg

 • Kod Produktu: Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 370zł
 • Dostępność: W magazynie
 • 360,00zł


Tagi: sicalastic 152,